Herroepingsrecht

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht & Herroepingsformulier

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn).


Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag

- u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MNM Marketing OG, Grenzgasse 4a, 8793 Trofaiach, Oostenrijk (geen retouradres! Retourzendingen naar dit adres worden niet terugbetaald/verwerkt), e-mailadres: info@outdoorheld.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Retourzendingen naar andere adressen die niet tot ons bedrijf behoren, kunnen en zullen door ons niet worden verwerkt/terugbetaald. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzending naar verkeerde adressen. 

Annulering is niet mogelijk zodra uw goederen in behandeling zijn genomen en/of reeds zijn verzonden. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend binnen 14 dagen - te beginnen met de dag waarop de goederen bij u aankomen - en niet tijdens de verzending/verwerking van de levering, die reeds is begonnen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend.

Klanten waarvan het pakket/de bestelling bij levering door de pakketdienst is geweigerd of waarvan de bestelling niet meer in de Pick Up Shop is opgeslagen omdat zij het pakket niet tijdig konden afhalen voordat de bewaartermijn was verstreken of niet aanwezig waren op het moment van levering, hebben slechts recht op 1 gratis vervanging of een directe terugbetaling van 15%. Wij vergoeden/annuleren in deze gevallen geen facturen en dragen geen kosten/aansprakelijkheid. Wij zijn ook nooit aansprakelijk voor onjuiste adresgegevens van de klant bij het plaatsen van de bestelling. In deze gevallen annuleren wij ook geen facturen en dragen wij geen verdere kosten. Wij adviseren u dringend alle gegevens/adressen te controleren voordat u uw bestelling plaatst, om vertragingen of problemen met de levering te voorkomen. Wij raden u ook aan te reageren op en kennis te nemen van leveringsmails/afleveringsberichten/afhaalmails. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren/niet afgehaalde (te late) bestellingen van klanten die onjuiste gegevens hebben verstrekt of niet aanwezig waren op het moment van aflevering of niet reageren op e-mails over het snel afhalen bij de pakketdienst.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

De volgende punten moeten ook zonder uitzondering in acht worden genomen bij het retourneren van goederen:
- Wij betalen alleen ongedragen, schone (zonder dierlijk haar of iets dergelijks) en niet kapotte goederen terug, die zich in hun oorspronkelijke staat bevinden. Stuur ons de goederen in de originele verpakking.

- Zorg ervoor dat uw retourzending voldoende gefrankeerd is. Helaas kunnen wij geen vrachtverzendingen accepteren. Deze worden automatisch op uw kosten naar u teruggestuurd.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies van pakketten. Wij raden u aan een trackingnummer te gebruiken voor de retourzending.

- Zorg ervoor dat u het bestelnummer en uw naam bij het pakket voegt, zodat wij uw retourzending correct kunnen toewijzen.

 

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd (gepersonaliseerde goederen);
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

HERROEPINGSFORMULIER

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve ons een e-mail te sturen naar info@outdoorheld.nl VOORDAT u het contract verstuurt, zodat wij u uw retourformulier kunnen opsturen, inclusief het retouradres, dat u volledig ingevuld dient bij te voegen bij de retourzending.

Opgelet: Wij kunnen geen terugbetalingen doen zonder dat u ons retourformulier invult en aanvraagt.

Naar

WeShip Fulfillment GmbH
Account: OutdoorHeld
Frikusweg 10
8141 Premstätten bei Graz
Oostenrijk

E-Mail: info@outdoorheld.nl

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / Ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is